เซียงไฮ้ประเทศจีน[email protected]

วิดีโอ

เครื่องทำเล็บ

เครื่องทำเล็บ, เครื่องทำเล็บความเร็วสูง, เครื่องทำเล็บ wair
เครื่องทำลวดเล็บความเร็วสูง, เครื่องทำเล็บอัตโนมัติ
SMS ZDJ X50 เครื่องทำเส้นลวดขนาดเล็กความเร็วสูง
Z94 1C เครื่องทำเล็บอัตโนมัติ
เครื่องทำเล็บ 7A
เครื่องทำลวดเหล็กอัตโนมัติ

เครื่องดัด CNC โกลน

เครื่องดัดโกลนแบบอัตโนมัติรุ่น 2
เครื่องทำ CNC โกลนแบบ 3
เครื่องดัดซีเอ็นซีรุ่นที่ 4 สำหรับการขาย
เครื่องทำ CNC โกลนแบบอัตโนมัติรุ่นที่ 5

เครื่องรีดเกลียวไฮโดรลิค

Z28-150 เครื่องรีดเกลียว
Z28-500 เครื่องรีดเกลียวเหล็กอัตโนมัติ
เครื่องรีดเกลียวอัตโนมัติ Z28-650